الکترود AMA 1602 V (آما 1602) – الکترود E 10UM60

ضد سایش